IA logo
IA logo

Visie

De visie van ICT Architects met betrekking tot Enterprise IT Architecturen kan als volgt omschreven worden:

Een Enterprise IT Architectuur is de samenhangende visie van een organisatie op haar bestaande en gewenste informatiehuishouding en is het resultaat van een gezamenlijk proces tussen alle belanghebbenden.

Inherent aan een Enterprise IT Architectuur zijn keuzes op het gebied van informatie-functionaliteiten en –structuren, welke worden vastgelegd in de vorm van principes, standaarden en modellen.

Daarmee is een Enterprise Architectuur het bestemmingsplan voor de vernieuwing van de informatiehuishouding van een organisatie.

Architectuur die bijdraagt

Uit de bovenstaande definitie blijkt dat wij architectuur beschouwen als een middel om inhoudelijke sturing te geven aan veranderingen binnen organisaties. Architectuur helpt de organisatie bij het verhogen van de effectiviteit van de veranderingen (de juiste dingen doen) en de efficiëntie ervan (de dingen juist doen). Het gaat erom dat architectuur bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie (de juiste dingen juist doen).

Strategisch instrument

Architectuur slaat hierbij een brug tussen de besturing van de organisatie (advisering richting management) en de uitvoering binnen de organisatie (begeleiding richting projecten en afdelingen). Het beschouwt de veranderingen in onderlinge samenhang en borgt de resultaten. Wat is de rationale achter bepaalde veranderingen? Welke oplossingsrichtingen zijn er mogelijk? Wat is de argumentatie voor bepaalde keuzen? Wie hebben er belang bij de verandering en wat willen zij? Hoe relateert de verandering aan andere veranderingen? Is de organisatie klaar voor de verandering? Wat moet er gedaan worden om de verandering te doen landen? Hoe wordt het succes van de verandering gemeten?

Architectuuraanpak

Architectuur definieert hiertoe principes, requirements en richtlijnen (het prescriptieve aspect) en wordt vastgelegd in beschrijvingen, standaarden en modellen (het descriptieve aspect). Hierbij wordt een holistische aanpak gehanteerd met beschouwingen vanuit verschillende invalshoeken. Niet alleen aandacht voor de technische oplossing (functionaliteit, structuur), maar ook voor de menselijke maat (bruikbaarheid, beleving), plaats in het grotere geheel (toepasselijkheid, inpasbaarheid), toekomstvaste uitwerking (aanpasbaarheid, schaalbaarheid, robuustheid), de realisatiemogelijkheden (haalbaarheid, kosten) en de benodigde veranderingen (processen, implementatie, beheer).

Pragmatisch

Architectuur is zeker géén doel op zich. Naar onze mening wordt architectuur niet als een theoretische excercitie vanuit een ivoren toren bedreven, maar wordt er juist een pragmatische insteek gekozen waarin de architectuur in hapklare (just enough) en planbare (just in time) brokken uitgewerkt wordt. Op een evolutionaire wijze wordt de architectuur vormgegeven en geborgd.

Voor meer informatie over onze visie op enterprise IT architectuur kunt U de blogartikelen elders op deze website lezen.