IA logo
IA logo
Blog icon

BLOG

Visueel vergelijken van Cloud referentie architecturen op basis van Wordle Word Clouds

Datum: 20 Mar 2015
Auteur: Paul Goes

Een Wordle™ is een woordenwolk op basis van een tekst. In de woordenwolk worden de woorden die vaker in de tekst voorkomen prominenter weergegeven. Dit geeft een visuele indruk van de tekst en de onderwerpen die in de tekst belangrijk zijn.

Om te kijken of dit bruikbaar is, heb ik van drie verschillende documenten over cloud computing een Wordle™ gemaakt:

  • ‘NIST Cloud Computing Reference Architecture’ van het NIST. Dit document beschrijft een algemeen toepasbaar referentiemodel voor cloud computing met aandacht voor de verschillende rollen als service provider, service consumer en service broker.
  • ‘The Open Group Cloud Ecosystem Reference Model’ van de Open Group. Dit document beschrijft een algemeen toepasbaar referentiemodel voor cloud ecosystems, definieert een uitgebreide set van architecture building blocks en beschrijft hoe dit gebruikt kan worden in combinatie met TOGAF.
  • ‘Microsoft Private Cloud Fast Track Reference Architecture Guide’ van Microsoft. Dit document beschrijft een referentiearchitectuur voor private clouds op basis van Microsoft technologie en producten.

Vergelijk de onderstaande Wordle’s en zie dat de drie documenten verschillend van aard zijn: NIST nadruk op cloud computing in algemene zin, Open Group nadruk op architectuur en ecosysteem, Microsoft nadruk op technologie en producten.

NIST

NIST Cloud Computing Reference Architecture

OpenGroup

The Open Group Cloud Ecosystem Reference Model

Microsoft

Microsoft Private Cloud Fast Track Reference Architecture Guide

Reageren op dit blogartikel:

Widget is loading comments...
<< Artikel Blog overzicht Artikel >>

Recente artikelen

16 oktober 2015
Archimate scripting Archimate Model Exchange

25 maart 2015
Archi Canvas Archi Canvas Templates

20 maart 2015
Wordle Cloud Wordle Cloud Vergelijking

4 maart 2014
Modelleertips Vijf modelleertips