IA logo
IA logo

Klanten

ICT Architects kent een lange ontstaansgeschiedenis en kan bouwen op meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van Enterprise IT Architectuur. In deze periode hebben onze architecten o.a. opdrachten uitgevoerd bij de volgende organisaties.

UWV

UWV

Diverse architectuuropdrachten op het gebied van uniforme werkplekinrichting, applicatieconsolidatie, integratie UWV/CWI en implementatie werkpleinen.

SCD

Service Centrum Drechtsteden

Architectuurbegeleiding bij het ontwerp, bouw en implementatie van een nieuw rekencentrum. Werkplek-, applicatie- en datamigratie van de zeven Drechtstedelijke gemeenten naar dit rekencentrum.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Architectuurbegeleiding bij het ontwerp, bouw en implementatie van één van de rijksoverheids rekencentra en migratie van Rijkswaterstaat naar dit rekencentrum.

Philadelphia

Stichting Philadelphia Zorg

Architectuurbegeleiding bij ontwerp, bouw en implementatie van een nieuw rekencentrum. Opstellen PSA's voor virtuele werkplek, WIFI voorziening, zorgportaal en zorg op afstand.

ISC

ISC Politie

Architectuurbegeleiding bij migratie van de zeven zuidelijke politieregio's naar een nieuwe ICT-omgeving voor Verzorgingsgebied Zuid Nederland.

Zwijsen

Zwijsen Educatieve Uitgeverij

Opstellen van een softwarearchitectuur waarmee de verschillede educatieve methoden voor basisscholen beter geintegreerd raken. Opstellen van ontwikkel- en beheerrichtlijnen.

Belastingdienst

Belastingdienst Toeslagen

Onderhouden infrastructuurarchitectuur voor het Toeslagen systeemcomplex. Architectuurbegeleiding bij migratie van deze infrastructuur naar een private cloud omgeving.

Kadaster

Kadaster

Architectuurontwerp van een nieuwe werkplek- en serverinfrastructuur. Projectleiding t.a.v. de implementatie van, en migratie naar, deze nieuwe infrastructuur.

Dordrecht

Gemeente Dordrecht

Programmamanagement en architectuur- begeleiding bij het ontwerp van een nieuwe werkplekinrichting voor de gemeente.

Fortis

Fortis

Bij het samengaan van een aantal banken en verzekeraars tot Fortis, opstellen van een generieke ICT-blauwdruk voor zowel de Nederlandse als de wereldwijde Fortis organisatie.

Ordina

Ordina Desktop Solutions

Architectuurbegeleiding bij een aantal grote offertetrajecten i.h.k.v. Europese aanbestedingen door Ordina Desktop Solutions.