IA logo
IA logo
Blog icon

BLOG

Archi archimate tool canvas templates ter download

Datum: 27 Mar 2015
Auteur: Paul Goes

Het vastleggen van informatie op basis van canvassen is de laatste tijd steeds populairder geworden. Het is een krachtige visuele manier om informatie te presenteren. Een aantal recente boeken op het gebied van enterprise design en architectuur wordt vergezeld van canvassen die op de bijbehorende websites gedownload kunnen worden (meestal in pdf-formaat). Met deze canvassen kun je als lezer zelf met de gepresenteerde methoden aan de slag. Je kunt ze bijvoorbeeld in groot formaat uitprinten en gebruiken in een brainstormsessie waarin door middel van post-it’s informatie in het canvas geplaatst wordt.

Om de inhoud van een canvas permanent vast te leggen, kan uiteraard een foto of scan van het fysieke canvas gemaakt worden. Het zou echter mooi zijn als de canvassen ook in digitale vorm vastgelegd en onderhouden kunnen worden. De laatste tijd is er een explosie van websites waar online (vaak gebaseerd op een abonnement) canvassen gemaakt en geëxporteerd kunnen worden. Maar het resultaat is dan vaak een statisch canvas dat, net als een fysiek canvas, ook niet onderhouden kan worden.

Er is echter een alternatief: de gratis tool Archi® (www.archimatetool.com). Archi heeft, naast de mogelijkheid tot het opstellen van Archimate views (bevatten Archimate modelelementen), ook de mogelijkheid tot het maken van Sketch views (vrij schetsen) en Canvas views (schetsen op basis van een gedefinieerde plaat). Bij de installatie van Archi worden drie canvas templates standaard meegeleverd: Business Model Canvas, Customer Journey Canvas en SWOT Canvas. Op basis van een canvas template kan een nieuwe canvas view gemaakt worden. Op het canvas kunnen ‘sticky notes’ en ‘images’ als objecten ingevoegd worden en deze kunnen met elkaar verbonden worden door middel van ‘line’ en ‘arrow’ connectoren. De canvas views worden met het model opgeslagen en kunnen in rapportages opgenomen worden.

Ik heb gekeken of er op het Internet aanvullende Archi canvas templates te vinden zijn, maar heb er niet veel kunnen ontdekken. Dit heeft me doen besluiten om een eigen set van canvas templates te maken.

Value Proposition Canvas
Stakeholder Map Canvas

De canvas templates zijn gebaseerd op:

  • Boek ‘Value Proposition Design’ door Alex Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Benarda en Alan Smith (Value Proposition Canvas).
  • Boek ‘This is Service Design Thinking’ door Mark Stickdorn en Jakob Schneider (Stakeholder Map).
  • Boek ‘Gamestorming’ door Dave Gray, Sunni Brown en James Macanufo (Empathy Map, Impact / Effort Matrix).
  • Boek ‘Intersection’ door Milan Guenther (Enterprise Design Canvas: Big Picture, Anatomy, Frames, Design Space, Rendering)
  • Boek ‘Lost in Translation’ door Nigel Green en Carl Bate (VPEC-T Canvas).
  • Boek ‘Stories that move Mountains’ door Martin Sykes, Nick Malik en Mark West (CAST Visual Story Canvas).
  • Boek ‘The six Thinking Hats’ door Edward de Bono (Six Thinking Hats Canvas).
  • Overigen (PESTLE Map, Speed Car Map, Stakeholder Matrix).

Onderstaand voorbeelden van de canvas templates:

Archi Value Proposition

Value Proposition Canvas

Archi Stakeholder Map

Stakeholder Map

Archi Stakeholder Matrix

Stakeholder Matrix

Archi Empathy Map

Empathy Map

Archi VPEC-T

VPEC-T Canvas

Archi PESTLE

PESTLE Canvas

Archi Impact Effort

Impact Effort Matrix

Archi Six Thinking Hats

Six Thinking Hats Canvas

Archi CAST

CAST Visual Story Canvas

Archi EDC Big Picture

Enterprise Design Canvas - Big Picture

Archi EDC Anatomy

Enterprise Design Canvas - Anatomy

Archi EDC Frames

Enterprise Design Canvas - Frames

Archi EDC Design Space

Enterprise Design Canvas - Design Space

Archi EDC Rendering

Enterprise Design Canvas - Rendering

Omdat er bijna geen Archi canvas templates op het Internet te vinden zijn, heb ik besloten om deze hier ter beschikking te stellen voor persoonlijk gebruik.

Alle rechten van de canvassen liggen uiteraard bij de ontwerpers van de canvassen. Deze worden in de 'Hints' van het canvas benoemd met een eventuele link naar de bijbehorende website.

Download alle Archi canvas templates in één ZIP-bestand.

Installeren van de canvas templates

Rechtsklik op 'Views';

Selecteer 'New' --> 'Canvas From Template...';

Klik aan de linkerkant van de New Canvas dialoog op 'Manage...';

Klik op de 'Add Template...'-knop;

Browse naar de canvas template die je wilt toevoegen en selecteer deze;

Klik op de 'Open'-knop.

Elk canvas template heeft aanwijzingen t.a.v. het gebruik. Door op het canvas of een onderdeel ervan te klikken, worden in het ‘Hints’-window deze aanwijzingen gegeven.

Het is in de huidige versie van Archi (nog) niet mogelijk om Archimate modelelementen uit het model in de Canvas view op te nemen. Het zou bijvoorbeeld bij de Stakeholder Map handig zijn als stakeholders uit het Archimate model in het canvas geplaatst kunnen worden. Door de ontwikkelaars van Archi is aangegeven dat dit wel als toekomstige functionaliteit voor de Canvas view overwogen wordt.

Reageren op dit blogartikel:

Comment Form is loading comments...
<< Artikel Blog overzicht Artikel >>

Recente artikelen

16 oktober 2015
Archimate scripting Archimate Model Exchange

25 maart 2015
Archi Canvas Archi Canvas Templates

20 maart 2015
Wordle Cloud Wordle Cloud Vergelijking

4 maart 2014
Modelleertips Vijf modelleertips