IA logo
IA logo
Blog icon

BLOG

Boekrecensie 'FruITion', 'RecrEAtion' en 'DefrICtion'

Datum: 11 Dec 2013
Auteur: Paul Goes

Recentelijk heb ik drie zeer inspirerende boeken over enterprise architectuur gelezen. Het zijn de boeken ‘FruITion’, ‘RecrEAtion’ en ‘DefrICtion’ geschreven door Chris Potts.

Deze boeken zijn in een geheel andere stijl geschreven dan de meeste andere boeken over enterprise architectuur. Ze zijn geschreven als vertellende verhalen die een gebeurtenis uit het dagelijkse werk van Ian (in FruITion), Simon (in RecrEAtion) en Michael (in DefrICtion) beschrijven.

De ondertitels van de boeken laten de verschillende invalshoeken van de drie boeken zien:

 • FruITion – Creating the ultimate corporate strategy for Information Technology
 • RecrEAtion – Realizing the extraordinary contribution of your enterprise architects
 • DefrICtion – Unleashing your enterprise to create value from change

De invalshoeken zijn op een subtiele manier geïntegreerd in het gebruikte lettertype van de titels van de boeken.

Potts covers

FruITion vertelt het verhaal van Ian, de CIO van een fictieve, in London gevestigde, organisatie, die door zijn CEO uitgedaagd wordt om de bedrijfsbrede IT strategie in een enkele zin uit te drukken. Hij is gevraagd om het oorspronkelijke, traditionele en nogal omvangrijke, strategiedocument te herschrijven naar een compact document dat duidelijk aangeeft hoe IT waarde toevoegt aan de organisatie. Hij krijgt een week om deze taak te volbrengen en de lezer volgt hem op zijn aaneenschakeling van bijeenkomsten, vergaderingen en discussies waarin de strategie geanalyseerd en herformuleerd wordt.

RecrEAtion vertelt het verhaal van Simon, de nieuwe VP Enterprise Architecture van een fictieve, in New York gevestigde, multinational. Hij is de voormalige IT strategie manager in Ian’s team in fruITion, maar heeft de organisatie verlaten omdat hij zich niet kon vinden in de veranderde aanpak. De eerste dag van zijn nieuwe baan, ontmoet hij de CEO die hem vraagt wat zijn functie is. In reactie op zijn antwoord stelt de CEO dat hij zichzelf beschouwd als dè enterprise architect. Hij vraagt Simon om hem te helpen om EA te positioneren als een strategische business enabler. Simon wordt daarop naar verschillende uitvoerende managers over de wereld gestuurd en tijdens deze periode definieert hij de nieuwe EA aanpak: EEAA (Establish/ Explore/ Activate/ Apply).

DefrICtion vertelt het verhaal van Michael, de CEO van de fictieve, in New York gevestigde, multinational uit RecrEAtion. Wanneer hij geconfronteerd wordt met een ongeloofwaardige business case, ziet hij het als een uitdaging om uit te zoeken hoe het zit. De kosten van verandertrajecten zijn vaak wel inzichtelijk, maar op welke wijze leveren ze een bijdrage aan de organisatie en welke waarde kan daar dan aan toegekend worden? Met de ondersteuning van een aantal personen uit de eerste twee boeken (waaronder uiteraard Ian en Simon) ontstaat er een strategie waarin Enterprise Architecture (EA) gecombineerd wordt met Investing in Change (IC).

Hoewel de boeken verhalend geschreven zijn, geven de verhalen stof tot nadenken over de rol van enterprise architectuur binnen organisaties. Ik merkte dat ik regelmatig met lezen stopte om na te denken over de onderliggende ideeën en die aan mijn eigen ervaring te toetsen. Om dit nadenken te stimuleren eindigt elk hoofdstuk met belangrijke observaties door de auteur. Zonder al te veel weg te geven, zijn dit een paar van mijn favorieten:

 • Build your strategy on a promise, not an aim.
 • What people hear in the words ‘Enterprise Architecture’ depends on the audience.
 • While architecture must take account of infrastructure, this is unlikely to be the best place for Enterprise Architecture to start.
 • An architect has a responsibility to guide and oversee – but not necessarily control – the realization of the design.
 • Architecture is concerned with how a structure behaves, as well as the structure itself.
 • There are many reasons for investing in change that generate no financial return.
 • Is something a best practice because most people do it?
 • An enterprise creates value through its appearances in customers' experiences.

De boeken zijn een absolute aanrader voor iedere enterprise architect!

Reageren op dit blogartikel:

Comment Box is loading comments...
<< Artikel Blog overzicht Artikel >>

Recente artikelen

16 oktober 2015
Archimate scripting Archimate Model Exchange

25 maart 2015
Archi Canvas Archi Canvas Templates

20 maart 2015
Wordle Cloud Wordle Cloud Vergelijking

4 maart 2014
Modelleertips Vijf modelleertips